mazaa_mija - September 20th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 20th, 2015

Unseen Amsterdam [Sep. 20th, 2015|08:06 pm]
oj, man kkādas pasaules skumjas uznāca, visa tā ņemšanās te pa to Amsķiku visu vīkendu, bet šodien visi jau ir projām vai taisās prom, es aizbēgu uz pilsētu beidzot ar pilnīgi salauztu riteni un mocījos katram kanālam pāri pārbraukt, apsēdos vienā kafē, iedzert, bet tā sajūta bij tāda ka tulīt appiņāšos un skrēju projām, tagad sēžu viena pati dzīvoklī, negribas nevienu redzēt, gribas uz mājām, bet vēl nedēļa jāiztur blandoties apkārt pa pasauli, bet vispār jau smieklīgi visi tie komentāŗi no snobiskajiem frančiem, dutčiem utt, ka es esmu kkāda underground dīva, kas visu laiku ir notikumu epicentrā, taj pašā laikā neekspozējot sevi, fig viņu zin ko tas nozīmē, cerams kko labu un tas man atmaksāsies vismaz pensijas vecumā
link8 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 20th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]