mazaa_mija - August 28th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 28th, 2010

[Aug. 28th, 2010|03:40 am]
ai, es nezinu, vai man bija vai ir slikti šodien, bet tas, ka dienas laikā tikai parakstījos un smalkās biznesa pusdienas pēc tam atstāju parkā, un vakarā sāku ēst šenes (jo nekā cita nebija) (apēdu kādas 3) to visu padarīa par neaizmirstamu piedzīvojumu
linkpost comment

[Aug. 28th, 2010|04:05 am]
putekļi un pelni, salauku un saberu vienā cigaretē
linkpost comment

Vīna dzeršana Kannās [Aug. 28th, 2010|08:27 pm]
Rīt mēs dzersim to, ko pagājšgad ap šito laiku iedarinājām, visi, kas piedalījās pagājšgad laipni aicināti!
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 28th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]