mazaa_mija - April 30th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 30th, 2010

[Apr. 30th, 2010|08:40 pm]
es zinu kāpēc man nepatīk klasiskie muzeji. tur ir tāda burzma kā pensionāru starpkontinentālā salidojumā, un, kad sagribas apsēsties uz padiluša zaļa samta krēsla, tad atduries pret zīmīti: Niet zitten op deze stoel (nu kaut kā tā) ielavoties nākamjā istabā apsēdies uz palodzes, kur pūš mākslīgais vējs, un momentā saņem norādījumu no uzrauga, ka labāk pārsēsties uz padilušā zaļā samta krēsla, un neļauj fotogrāfēt, un izmet no muzeja, jo darba laiks beidzies.
a tur queens day...
linkpost comment

[Apr. 30th, 2010|09:11 pm]
un te jau nāk apsargs
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 30th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]