mazaa_mija - April 11th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 11th, 2010

[Apr. 11th, 2010|05:10 am]
dubulti cimdi un dāvināta sega glābj no nosalšanas tuksnesī
linkpost comment

[Apr. 11th, 2010|05:29 am]
miera pīpītē ir tikai nemiers
linkpost comment

[Apr. 11th, 2010|05:40 am]
rīt ir rīts un vakar ir vakars
linkpost comment

[Apr. 11th, 2010|05:42 am]
čīkst, čīksts, čīkst varētu iečīkstēt smalkā un ezotēriskā parīziete, par sava rokudarba nepiemērotu izmantošanu, bet man patīk kā tās bumbiņas kratās nelaikā
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 11th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]