mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 11th, 2010|01:42 pm

mazaa_mija
skolā es vairs neraudu, par to vilcienā no vienas acs asaras tek strīpiņā, vissmalkākajā optikas veikalā starp guči un citiem zvēriem sirms vīriņš mani palika zem mikroskopa, bet tur ir tikai irritation
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: