mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 26th, 2010|10:04 pm

mazaa_mija
man skola tomēr ir pizdjec! Man ir jāmācās slaucīt grīda (It's very important part of my studies!!!!!), nevis jātaisa projekti Maskavā. ha ha ha, bet tāpat es braukšu uz Maskavu jau janvārī
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: