14 January 2020 @ 11:07 am
Gausties  
Pēc tam, kad Z dejās smejoties pateica, lai ar savu negatīvismu nedemotivēju pārējos dejotājus, sapratu, ka pietiek gausties. Mazāk sarunas par darbu! Dejās vispār centīšos neaizskart šo tematu, jo kamēr nekustina, tikmēr nesmird.