kādreiz bija, bet nu, izbija
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Tuesday, March 24th, 2020

Subject:corona update
Time:8:04 am.
nu tā, mīlīši,
Nīderlandē aizliegta pulcēšanās līdz 01.06.
Tas nozīmē 9 nedēļas +/- sēdēšanu mājās. Parlaments šādi nolēma pēc aušīgās cilvēku rīcības šajās saulainajās brīvdienās masāli dodoties uz pludmalēm, parkiem un būvmateriālu veikaliem.
Ko tas tieši nozīmē? Uz ielas nedrīkst vairāk grupiņā pa trim, ar atstatumu 1,5m. Ja vairāk vai neievēros, tad sodīs ar naudas sodiem. Protams, nekāda strādāšana, tusēšanās, kultūra nemaz nav iedomājama!
Izņēmums ir bērni, tie drīkst spēlēties ārā. Arī vienas mājsaimniecības cilvēki, skaitās kā viens un drīkst atrasties tuvāk par 1,5m. Ciemos var maksimāli 3 cilvēki - bet tad gan obligāti ar 1,5m atstatumu viesistabā. Uz ielām patrulēs policija, kas šo te pieskatīs. Māju reidi nebūšot prioritāte.

Pašvaldībām tiem piešķirta individuāla lemtspēja par publisko vietu aizklapēšanu. Ja Hāga izdomās, ka pārāk daudz cilvēku pastaigājas mežā, aizklapēs tos ciet. Tas pats par parkiem un pludmalēm, spēļlaukumiem un pārējām lietām
Comments: Read 6 or Add Your Own.

kādreiz bija, bet nu, izbija

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.