kādreiz bija, bet nu, izbija
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Sunday, March 28th, 2010

Time:8:16 am.
šonakt negulēju nemaz. nevarēju aizmigt. kaķi neapmierināti cēlās, kad gāju 4 no rīta matus mazgāt ar cerību, ka tad varbūt pēcāk azmigšu un no rīta " pagulēšu tā ilgāk" . nekā nebija.
kaķi gul joprojām, katrs uz sava spilvena - viens blakus galvai, viens blakus gultai. ko tad nu daru es? skatos youtube vidikus un lasu krievu forumos par NT2 staatsexamen. esmu mazliet nomīzies zils, par to kā būs un kādi būs rezultāti, ai.
Comments: Read 1 or Add Your Own.

Subject:gain the wolf, gain the wolf
Time:7:10 pm.
Mood:ērce breolīna mērcē.
Music:Psyche feat. Martina Topley-Bird by Massive Attack.
Rip the cage out of your chest
Let the chaos rule the rest
Show without showing
What you know without knowing
Comments: Add Your Own.

kādreiz bija, bet nu, izbija

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.