kādreiz bija, bet nu, izbija
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Tuesday, March 23rd, 2010

Time:11:30 pm.
kādreiz man bija mīļākais un man neko nevajadzēja,
tagad man ir draugs, kurš dzīvo ārzemēs, vibrators un man definetly vajag draudzeni.
Comments: Read 24 or Add Your Own.

kādreiz bija, bet nu, izbija

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.