kādreiz bija, bet nu, izbija
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Friday, March 12th, 2010

Time:5:15 pm.
gribētos atlaisties uz saules sasildītiem akmens bluķiem, pievērt acis, uzsmaidīt debesīm un pakustināt ūdenī iemērktās pēdas.
hell jē. pat ja neviena no iedomātajām nākotnēm neatnāks.
Comments: Add Your Own.

kādreiz bija, bet nu, izbija

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.