kādreiz bija, bet nu, izbija
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Monday, January 18th, 2010

Time:1:25 pm.
Music:burial - forgive.
lakrica kūst zem mēles, tur, redz, bija pavasaris. putni no rīta aiz loga un sniegs kūst, plus seši grādi.
un atbraucot man krīt nost seja, dibens salst un lielas krokodila asaras zem mēles. kaklā
Comments: Add Your Own.

kādreiz bija, bet nu, izbija

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.