magnolia's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, January 13th, 2012

  Time Event
  6:37p
  shodien autobusaa knapi runaat saacis latvieshu puika seezh ratos un censhas komuniceet ar visiem pasazhieriem, kas apseezhas pretii. saakumaa bija viens lielaaks puika, tad tika apseedinaata krievu meiteniite ap gadiem trim chetriem. puika smaida, izdod kaut kaadas veelos iepaziities skanjas. meiteniite nelaipni: CHEGO?

  << Previous Day 2012/01/13
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba