Mirkļu konservācija - 9. Jūnijs 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

9. Jūnijs 2008

Uguns [9. Jun 2008|10:28]
[Tags|]
[Skaņas |Die Monster Die-Hand Of Iron,Fist Of Steel]

Vairs nekāda pasākumu organizēšana... Vismaz pus gadu... Cerams...

UPD: Bildes šite:
http://banned.id.lv/thumbnails.php?album=24
http://banned.id.lv/thumbnails.php?album=23
Link2 izteicās|Piebilst

PV [9. Jun 2008|22:22]
[Tags|]
[Skaņas |02 Ja tikai uz mani tu paskatitos]

Biju dzirdējis gan slavinošus, gan nicinošus vārdus par jauno Prāta Vētras ripuli, šodien saņēmos paklausīties... Laikam jau jāpiekrīt abiem - mūzika ir krietni interesantāka, bet kāda pusmūža krīze ir iestājusies Kauperam es nesaprotu. Gan vokālās partijas, gan paši teksti ir slima suņa murgi. Ja būtu mūzikas balva par klišejiskākajām atskaņām šitas albums saņemtu vismaz 3 tādas balvas. Gribu instrumentālo versiju!
Link11 izteicās|Piebilst

navigation
[ viewing | 9. Jūnijs 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]