Mirkļu konservācija [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Uguns [9. Jun 2008|10:28]
[Tags|]
[Skaņas |Die Monster Die-Hand Of Iron,Fist Of Steel]

Vairs nekāda pasākumu organizēšana... Vismaz pus gadu... Cerams...

UPD: Bildes šite:
http://banned.id.lv/thumbnails.php?album=24
http://banned.id.lv/thumbnails.php?album=23
Link2 izteicās|Piebilst

navigation
[ viewing | most recent entries ]