Mirkļu konservācija - Janvāris 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Janvāris 2008
[<<<] [>>>]
6.
00:14: Njū jēr! - 2 izteicās
20:41: Jāpapīkst arī
9.
22:47: Darbs - 1 izteicās
18.
18:56: Aplauziens
20.
23:33: Pirmie iespaidi - 3 izteicās
23.
21:59: Coming home - 10 izteicās