Mirkļu konservācija - 18. Janvāris 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
Saprāta balss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

18. Janvāris 2008

Aplauziens [18. Jan 2008|18:56]
[Skaņas |S.I.L.S - Trust]

Stambulā tikai +10, a man bija viltīgs plāns vismaz nedēļu atsildīties.
LinkPiebilst

navigation
[ viewing | 18. Janvāris 2008 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]