have a nice trip - [entries|archive|friends|userinfo]
louise

[ website | Syberian Cold Pizik Metal vai African True Naked AssCore ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 24th, 2012|10:17 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Gribēju noskatīties kkādu nice filmu.
Nonācu poe sons of anarchy. Galīgi ne tas ko gribēju
Bet nu nice, nezinu, kas man pirmoreizi skatoties nepatika..
viens no mīļakajiem seriāliem, jau tagad :D
LinkLeave a comment