have a nice trip - izlasīju, patika [entries|archive|friends|userinfo]
louise

[ website | Syberian Cold Pizik Metal vai African True Naked AssCore ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

izlasīju, patika [Oct. 9th, 2009|02:34 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
-Man nospļauties par to, ko man runā aiz muguras. Ja cilvēki nav apmierināti ar savu nožēlojamo dzīvi-lai jau domā par manējo
LinkLeave a comment