linguistica's Journal
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Sunday, July 14th, 2013

Subject:Par greznību
Time:12:38 pm.
Nonācu pie atziņas, ka mūsdienās pilnīgi tukšs neizskaistināts kakts (bez tajā ielikta pufa, krāsainām kastēm, grīdas vāzes you name it) ir luxury.

baltais tukšais kakts

Vakar sev tādu noorganizēju.
Comments: Add Your Own.

linguistica's Journal

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.