linguistica's Journal
View:Personal Journal.
View:Friends.
View:Calendar.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Saturday, July 13th, 2013

Subject:Īsumā
Time:12:35 pm.
Pirmais promocijas eksāmens veiksmīgi nokārtots. Tagad jūlijā - darbs pie sava projekta, bet augustā atkal jāatgriežas pie studijām.

Ceļots šogad nav un diez vai būs.

Ļoti, ļoti aizkustina Kreicera sonāte (vijole - Dāvids Oistrahs) šajā izpildījumā: http://classic-online.ru/downloads/?file_id=64991


Nu tā.
Comments: Add Your Own.

linguistica's Journal

View:User Info.
View:Friends.
View:Calendar.
View:Memories.
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.