lavendera - Post a comment

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> User Info

Links
patiesi
ģeodati
britu komēdijas
grāmatas
spāņu podkāsti
popadancevs
naktsmājas
latv. filmas
stereo
lidojumi
podkāsti
mājas
anglene
putnu balsis
dzīvokļu cena
grāmatas gen
aum
workaway
smadzenes
Antons
poliglots
psihe 1
psihe 2
coursera
stupidfox
cariatura.ru
banksijs

August 11th, 2021


[info]lavendera07:44 pm
Latgales 4 ezeru tematiskais laivojiens ir ielikts otrreiz, uz 29. augustu.
Šofera uz Kombuļiem joprojām nav, pareizāk šoferis nezina, vai tajā dienā būs brīvs no darba, tā ka pieteikties nevar.
Iedomājies, reiz sensenos laikos es mierīgi pieteiktos un aizdotos uz turieni ar stopiem.

Read Comments

Reply


From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

> Go to Top
Sviesta Ciba