Royal Wedding

« previous entry | next entry »
Apr. 29th, 2011 | 12:04 pm

Uz karaliskajām kāzām ielūgti daudzu valstu valdnieki, bet Lībijas pavēlnieks Gaddafi nebija ielūgts. Tiešām viņi nav lasījuši pasakas? Tagad Gaddafi sadusmosies un uzliks lāstu princesei!

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {3}

(no subject)

from: [info]atis
date: Apr. 29th, 2011 - 02:12 pm
Link

Pats droši vien nē, meklēs ļaunās raganas palīdzību.

Reply | Thread


Kruts Skuju

(no subject)

from: [info]kruts
date: Apr. 29th, 2011 - 02:18 pm
Link

gan jau, ka pats māk burties :)

Reply | Parent


src

(no subject)

from: [info]src
date: May. 10th, 2011 - 11:02 pm
Link

to alu varētu. ar garantiju esmu Londonā līdz nākamnedēļas piektdienai. Epasts pie jūzerinfo.

Reply