***

« previous entry | next entry »
14.. Sep. 2018 | 08:36 pm

Es gribētu precīzi zināt, cik citi ir laimīgi. Grūti salīdzināt.

caļvedis | aplēst | Add to Memories


Comments {0}