koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 21st, 2014|03:34 pm

koks
Tā vispār vēljoprojām slimoju pa mājām, dzeru melno balzāmu ar visādiem karstajiem upeņu dzērieniem, cik varu ņemos ar darba lietām un fonā spēlēju Dwarf Fortress. Pašlaik nesūdzos. Nu tikai nedaudz.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: