koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 14th, 2014|09:37 pm

koks
Chelsea Wolfe - Feral Love ir Game of Thrones treilerī, bet pēc True Blood otrās sezonas noskatīšanās - skatoties uz Chelsea acīm un vispārējo noskaņojumu klipā nāk prātā tieši True Blood un psihopātiskā menāda.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: