koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 26th, 2014|11:09 pm

koks
Atskārsmes. Apjausmas. INTP. 2l Bauskas alus milzīgā troļļu alus kausā.
Es nesaprotu cilvēkus. Nu jej bogu nesaprotu. Man trūkst dažu skrūvīšu, bet man šķiet, ka mega lielai daļa vispār trūkst vietas, kur kaut ieskrūvēt. Jā, es iekšēji esmu pusaudzis (neviens mani nesaprot!!1), tā kā, bet nu.... nē, es nesaprotu šito pasauli. Kaut kad jāiet uz Labieti iešmigot, varbūt par kaut kādu cigarešu dūmu sapratīšu šo pasauli labāk, vienīgi naudas tā pamaz. Eh. Un man vēljoprojām viņš zvana un es īsti nezinu, ko grib. Un man nemaz negribas zināt ko grib. Man šķiet, ka liels pluss manā dzīvē ir tas, ka tik daudz cilvēkiem ir diezgan pajāt, kas manā psihē notiek, cik salīdzinoši esmu dzirdējis cilvēkus diršamies par tādām lietām. Dzīve ir skaista. Nu kaut kā jau tomēr ir. Kaut kādā ziņā, ne?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: