koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 6th, 2014|01:55 am

koks
Man ir mājās viena smagi tērēta kaķene. Vispirms izvazāja sūdu pa visu istabu, tagad 2 h vēlāk, noķēra naktstauriņu, kas ielidoja pa logu, paņēma mutē un.. izskatās, ka sāka meklēt, kur tad šis pazuda, tad laikam saprata, ka kaut ko tur mutē, pažļambāja, laikam vismaz nobeidza, bet uzreiz izspļāva.. Kādu laiku bakstīja, nesaprotot, ko darīt un nu visbeidzot apēda. Tagad nebrīnos, ka pēc kādā brīža atgriezīsies vietā, kur ticis ēst vismaz kādas 4 reizes un meklēs, kur gan kustonis palicis (kā jau tas ir agrāk bijis). Eh.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: