koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hallo Jul. 2nd, 2014|10:17 pm

koks
Poll #20099
Open to: All, results viewable to: All

Pēdējais, ko dari gultā, īsi pirms iemigšanas

View Answers

domā par savu mūža mīlu
0 (0.0%)

domā par to cik ļoti tu mīli savu darbu
0 (0.0%)

paēd
0 (0.0%)

iekapā vanagu
0 (0.0%)

domās risini matemātiskas dabas problēmas
2 (40.0%)

pašapmierinies
0 (0.0%)

noskaties kādu ziepeni
0 (0.0%)

sūkā ledu
1 (20.0%)

glāsti astoņkājus
2 (40.0%)

link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: