koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 6th, 2014|12:40 pm

koks
Miera nav. Darbs, darbs, darbs. Šodien vismaz īsā diena. Domāju par to, ko es gribu šovakar darīt, bet vienīgais, kas ienāk prātā - pārgājiens. Kaut kur tad gar dzelzceļa sliedēm, tad pa mežu, tad papiknikot pie kādas upes vai vismaz ezera, varbūt pa ceļam ieklīst kādā pamestā mājā. Varbūt. Varbūt nē. Bet varbūt tomēr jā. Plikas ciskas, bet ne man.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: