koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 27th, 2014|09:14 am

koks
Derdzīgums. Nokavēju ikdienišķo transportu. Nu neko, gāju uz nākamo, a tur ieraugu - mikriņš, kura maršruts tieši man der un šoreiz brīnumainā kārtā maz cilvēku, priecīgs, ka par spīti visam būšu darbā laikā un sēžos tik iekšā. A pēc brīža izrādās, ka šamam ir krasi mainīts maršruts, tā, ka vēl atpakaļ pabraucu!!!

upd.: Beigu beigās es tomēr biju iekāpis nepareizajā un konkrētajam mikriņam par laimi maršruts nav mainīts.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: