koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 27th, 2014|01:28 pm

koks
Vēl pusotra diena un vaļinājums. Prieki. Depresija.

Klausos - zvana.. domāju - kurš gan cits! Nu protams, ka Miglotājs nr.1. Mani nevajag miglot, pats esmu iemācījies.

Twin Peaks soundtreks.
Julee Cruise
Gothic II: NotR
Vikings
Shining, Halmstad
Vegāniskas un veģetāriskas pārdomas
"Vēl ir moka ledusskapī pārdomas", neviennozīmīgas pārdomas

Akūts ledusskapja tukšums neviennozīmīgi ekspresīvi introvertā kaķa skrāpējienu dienā ziemas alkās un birokrāti ar monētapaļām acīm, grābekļu pirkstiem izgrābj no dvēseles koka abolus, visus nē un ne man, cerams kādu indīgu pēc kā piemetīsies diareja arī pagrābs. Vienmēr turiet savās ābelēs spilgtāku un smaržīgāku diarejas ābolu. Tikai, ja ēdīs. Tikai, ja grib.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: