koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 14th, 2024|01:00 am

koks
Queens Gambit ir mans "komforta seriāls". Īss un kodolīgs miniseriāls par character development un panākumiem. Diemžēl (vai par laimi) neesmu Harmon līmeņa ģēnijs, kur nu vēl šahā, bet varbūt viņas aizrautība ar loģisku pasauli atgādina man ko citu sevī. Ir kaut kā patīkami skatīties uz Betas audžumāti un viņu attiecībām. Kāds džentlmenis pat varētu teikt, ka tas ir gluži tas, kā libertariānis gribētu savas valsts valdību - gana, lai dotu iespējas un komfortu, bet gana piezemēti, lai stātos ceļā panākumien un sīk-kontrolētu. Neesmu libertariānis gan. Miniseriālu ir, kur kritizēt gan, bet tā kā tas ir mans komfortseriāls, tad es tur nejaukšos.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: