koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 22nd, 2020|02:45 pm
koks
Skatos otro reizi The Mandalorian. Tas ir seriāls, ko es visu laiku biju gaidījis - Zvaigžņu Karu skatāmviela, bet bez "family friendly" piegājiena un mūžīgās ņemšanās ap labo un ļauno (kas gan šeit ir, bet krietni mazākās devās pašlaik). Man Zvaigžņu Karu tēma patīk, bet nekad nebūtu gaidījis, ka kaut kas no tā gala ieņems vietu manā top 10, bet The Mandalorian to ir izdarījis. Tas foršais plūdums sērijās, niansētība detaļās un foršie aktieri. Ir sērijas, kuras ir "čīzīgākas", bet kopumā ļoti eleganti,

link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: