koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 17th, 2018|08:01 pm
koks
Pienāca tas brīdis, kad gadu vēlāk izlēmu beidzot iečekot tik ļoti izreklamēto American Gods. Īstenībā man šķiet, ka reklāmas rullītis atstāj visai nepareizu priekšstatu, ko no šī seriāla sagaidīt. Tas bija viens no iemesliem kāpēc neskatījos to iepriekš - atstāja garlaicīgi Holivudiska seriāla iespaidu. Kā arī man vispār automātiski nepatīk lietas par kurām tiek sacelts pārāk liels tracis.

Tad nu īstenībā, būdams 1. sezonas sākumā, esmu patīkami pārsteigts. Ir sajūta, ka seriāla gaitā ir atsvaidzinošs netradiocionālisms, mitoloģiski elementi un labi daudz (ne)estētiskas vardarbības. Vēl skatījos kādu laiku uz tiem visiem makro b-rolliem un savdabīgo asins šķīšanu uz visām pusēm un domāju, ka aizdomīgi atgādina Hannibalu un pēc IMDB apskates sev par lielu prieku secināju, ka pie American Gods ir strādājuši daudzi tie paši cilvēki, kas pie Hannibal. Bryan Fuller uzticamā komanda vai kaut kā tā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: