koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 17th, 2018|11:29 am

koks
Paskatoties uz Guns n Roses koncerta bildēm/video, man prieks, ka koncerti, kuri mani pārsvarā interesē ir vismaz 10x mazāk apmeklēti un notiek krietni vien intīmākā gaisotnē nevis tā, ka stāvi kaut kur pūļa aizmugurē un vienīgais, kur vari kaut ko daudz maz redzēt, ir ekrāni skatuves malās.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: