koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Unabomber Jun. 1st, 2018|04:33 pm

koks
Viens no maniem pēdējajiem lieliskajiem Netflix atradumiem ir miniseriāls "Manhunt: Unabomber". Kā sāku skatīties, tā kādās 3-4 darba dienās pēc kārtas noskatījos. Kur abi - gan pats stāsts kā tāds par Unabomberu, gan kā tas pasniegts - cietos vāciņos un smaržīgā papīrā - kopā veido ļoti smadzenes uzbudinošu materiālu. Nelineārais stāstījums likās kā reiz vietā, kaut arī brīžiem bija tracinoši, jo gribējās redzēt tālāk ar ko tad konkrētais notikums beidzas. Ļoti patika aktieru izvēle un smieklīgi, ka Paulu Betaniju atpazinu tikai seriālam turpinoties beigām, kaut arī, kopš redzēju Dogvillu, man viņš labi palicis prātā. Lasīju, ka pats Mr. Kaczynski miniseriālu redzējis nav, bet domā, ka tās ir fantāzijas, spriežot pēc tā ko mediji vispār par viņu runājot. Nebūtu jau brīnums jeb arī varbūt pārāk uz varžacīm kāpj.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: