koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 30th, 2018|11:51 am

koks
Tie brīži, kad pēc dažādām pazīmēm - ķermeņa valodas, iejaukšanās sarunās, "obligāti atbildāmiem jautājumiem" - jūti, ka kāds cilvēks manāmi jūtas priviliģētāks par tevi vai arī visiem pārējajiem telpā esošajiem cilvēkiem. Un tas arī nekas, ka viņš tevi nepazīst. Tā it kā tas būtu tāds kā nerakstīts likums, ka viņš ir pārāks par tevi. Tu tikai to nezini. Šajos brīžos tik jāsāk gudrot, kas tad nu būs tas dižais iemesls, kas cilvēkam prātā. Tā, jocīgi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: