koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 31st, 2018|04:08 pm

koks
Tāpēc, ka man, protams, nav nekā cita labāka, ko darīt, noskatījos vēlreiz The Hateful Eight. Vispār šoreiz man patika labāk kā skatoties iepriekšejo reizi. Depresijas mākonis paslīdējis nostāk vai kas, nav man zināms, bet tie krāsainie dialogi un vienkāršie jociņi mani paķer. Un vēl tas neprātīgais, puišelīgais prieks par "sātaniskās kuces" pakāršanu beigās...

The Hateful Eight
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: