koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dzīves nogurdinātā ikdienas piezīmes May. 2nd, 2013|05:49 pm

koks
-Prismā pārdodas ļoti garšīgi cīsiņa-sinepju pīrādziņi
-Uz Dominas galvenajām virpuļdurvīm ir pretīga modele, kuru ilgi nenovāc
-Jugla ir vēri kūl
-Dedzinu savu iekšejo kūlu, bet man nav tādas sezonas, kūlai būs degt katru nedēlu
-Bhazīlijas hieksti ir vēri kūl
-Švaki, mani cibas draugi, man pārāk maz izdodas jūs nostalkot internetā, esat pārāk.. gudri vai nemoderni(nu fuj!) ?
-Daži seni cilvēki nezin, bet man negribas viņiem likt zināt vairāk kā uzmanību pieprasoši noklepojoties.
Tirk.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: