koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 1st, 2017|01:43 pm

koks
Es šeit vairāk par to, ka pa brīdim ir izsmeļoši komentāri par to uz ko paraksties. Piemēram, kad mainīju klaviatūras app, tad brīdināja par to, ka aplikācija var logot paroles un bankas datus. Tas tā patīkami, ka ir tāda ievirze.

Nu un ne twitteris ne feisbuks nav vitāli nepieciešamas kā aplikācijas - var arī lietot no pārlūka. Taču piekrītu, ka ja kāda no tām tiek instalēta, tad uztraukties par atļaujām nav pārāk liela jēga, jo tik populārām aplikācijām jau tomēr viss ir pārbaudīts.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: