koks - February 22nd, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 22nd, 2023

[Feb. 22nd, 2023|01:17 pm]
Vakar gribēju paklausīties kaut ko smieklīgu un lai gan nojautu, ka neko labu latviešu Youtube neatradīšu tomēr izdomāju paskatīties. Izejot cauri dažiem video nonācu pie šī te un sapratu, ka neveiklāku stand-up latviski laikam neesmu dzirdējis. Pilnīgi tāda sajūta, ka tas ir tikai, lai būtu. Ir sajūta, ka daļa standupistu mēģina atdarināt ārzemniekus, it īpaši amerikāņus, kas man šķiet īpaši neveiksmīgi, jo mēs, latvieši, savā būtībā esam pilnīgi citādāki kā amerikāņi. Tas, kas būtu pilnīgi iederīgi amerikāņu pasākumā Latvijas kontekstā mēdz izskatīties diezgan neiederīgi. Es neticu, ka visiem tiem cilvēkiem, kuri tiek kaut kā izcelti publikā un apsmieti tas būtu ok, es domāju, ka liela daļa tomēr īsti nejūtas, ka tā būtu jādara, bet, hei, to dara ASV, tātad tas ir baigi moderni un forši. Noteikti, ka ir kāds, kurš māk stendapu pārcelt uz latviskākas nots un radīt kaut ko tiešām dabiski smieklīgu, bet man tie centieni taisīt to pašu, bet citā valodā šķiet cringe.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]