koks - September 3rd, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 3rd, 2022

[Sep. 3rd, 2022|03:40 pm]
Par House of the Dragon. Bez spoileriem. Es jau dzirdēju pirmo kritiku no skatītājiem. Ka esot plakani un paredzami tēli un nestāv ne tuvu Game of Thrones. Man vispār tieši šķiet pretēji kopumā. Lai gan es varu saredzēt kāpēc tāds viedoklis man visādos veidos jaunais seriāls patīk labāk. Tam ir tāds kā dabiskāks plūdums, tas šķiet atmosfēriskāks un episkāks. Lai gan es nevarētu teikt, ka mani ļoti konkrēti aizrautu drakoni un to klātbūtne vien varētu būt iemesls man skatīties kādu filmu vai seriāli, man jāatzist, ka House of the Dragon pūķi ir labi uztaisīti (būtu gan kauns, ja šādā seriālā tā nebūtu). Un tā viena aina ar drakoniem otrajā sērijā ir tik vienkārša, bet reizē tik artikulēta, ka man pilnīgi skudriņas skrien pār muguru to skatoties.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 3rd, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]