koks - April 12th, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 12th, 2022

[Apr. 12th, 2022|11:35 am]
Svarīgākais šodienas jautājums ir tas vai luksoforiem ielās labāk patīk būt sarkaniem vai zaļiem vai varbūt pa vidu - oranžiem. Būdams cietējs un pesimists, es domāju, ka tiem labāk patīk būt sarkaniem.
link2 comments|post comment

[Apr. 12th, 2022|11:37 am]
Pēdējās nedēļas, laikam pēc Vikings Valhalla noskatīšanās, es pārtinu vecos Vikings un skatos fragmentus, kuri man vislabāk patīk. Man šķiet, ka mana mīļākā sērija ir tā, kur Ragnārs nogalina karali Horiku. Horiks dabūja to, ko bija pelnījis (got what's coming to him citos vārdos). Viņš ir interesants, bet viens no tēliem, kas man riebjas visvairāk. Tajā sērijā kaut kas patīkams arī ir tajā, ka visa viņa shēma izgāžas pavediens pa pavedienam un visi beigu beigās tomēr paliek lojāli Ragnāram un nodod Horiku. Nāvējošais trieciens arī tiek izdarīts ar nazi, kas tika iedots Sigijai, lai nogalinātu Ragnāra bērnus.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 12th, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]