koks - March 28th, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 28th, 2022

[Mar. 28th, 2022|04:32 pm]
Noskatījos "Vikings Valhalla". Vispār kopumā iespaids pozitīvs un man patika noskatīties, bet kaut kā sēriju pēc sērijas skatoties, visādi momenti sāk kost acīs. Jau pirmais seriāls (Vikings, uz ko šis ir bāzēts) bija pilns ar visādām pārspīlētībām tajā kā cilvēki ir apģērbti, bet Vikings Valhalla ir nākamais līmenis šajā ziņā. Izskatās, ka visi cilvēki viens pēc otra ir izkāpuši no kaut kāda pārbagātu vikingu modes žurnāla un vēl pie tam apšaubu tie tērpi pat tajā laikā bija tehnoloģiski iespējami. Viss ir vienmēr tīrs, pat ja pāris minūtes atpakaļ tas ir bijis dubļos. Kaut kā visiem ir iespējas nākamo reizi parādoties jau atkal būt jaunā tērpā un sievietēm - ar jaunu frizūru. Citas lietas, piemēram, ka skuķis tikko uztrenējusies un kļuvusi par shield maiden, jau it kā ir kompetenta vadīt karaspēku, nemaz nerunājot par to, ka viņa pat izrādās īstā, kam tas būtu jādara. Tas pats arī ar viņas brāli.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | March 28th, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]