koks - December 3rd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 3rd, 2018

[Dec. 3rd, 2018|11:48 pm]
Kas jauns? Ceļu satiksmes noteikumu apgūšana mani aizrauj un testos sanāk cerīgi rezultāti. Cerams, ka nerviem ir tāds pats skatījums uz to kā man pašam.

Citā ziņā, otro reizi skatos Black Sails un man jāatzīst, ka reti kuru seriālu skatoties otro reizi ir tāda aizrautība, nebūtu to no šī konkrētā gaidījis. Es teiktu, ka vispār visnotaļ smadzenēm veselīga nodarbe.

Jā un šodien man bija jāpārcieš ne tikai ziemassvētku dziesmas, bet pat Džastina Bībera ZS dziesma. Kādi laiki pienākuši.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 3rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]