koks - December 1st, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 1st, 2018

[Dec. 1st, 2018|10:42 pm]
Šai 20 min (wow!) garajai Solstafir dziesmai, manuprāt, ir izteikts katarses efekts. Tieši tāds pats, bet 5x spēcīgāks bija pēc viņu nesenā koncerta Rīgā. Sajūta, ka paliek vieglāk elpot. Koncerta pašās beigās grupas galva - solists, skaidrojot kādas dziesmas nozīmi, veltīja dažas minūtes nedaudz augstprātīgi pamācošam, bet patiesīgam monologam par depresiju un cīņu ar to. Iederīgi. Parasti tik izteikta tā izjūta nav, bet šoreiz kādas pirmās 30 uzstāšanās minūtes likās daudz enerģiskākas un izjustākas kā tas, kas sekoja tālāk un dažas dziesmas, piemēram, "78 days in the desert" (kas bija ja ne pirmā dziesma, tad uzreiz pēc tās) un "Silfur-Refur" (dziesma no jaunā albuma) īpaši palikušas prātā un vēljoprojām atgādina par pasākumu.

Solstafir - I myself the visionary head
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 1st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]