koks - April 16th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 16th, 2018

[Apr. 16th, 2018|07:38 pm]
Kur es biju nolīdis? Nodarbojos ar strādāšanu līdz pārgurumam, protams.

Ļoti ievelkoša dziesma.

https://www.youtube.com/watch?v=Kn8He_bLnF0
linkpost comment

[Apr. 16th, 2018|08:05 pm]
Vēl man uzmanību pēdējā laikā lielā mērā paņem House of Cards. Taupīju, taupīju un sagaidīju īsto brīdi, kad tas bija tieši tas, kas vajadzīgs. Man atgādina Suits, ko konkrēti es nedaudz palietoju, bet beigās atstāju sapūt pieliekamajā (un nejau kā labu pūdēto sieru), taču daudz nopietnākā līmenī. Suits, protams, ir vairāk kā komēdija, bet tāpat neko daudz neredzēju, ko no turienes varētu paņemt. House of Cards ir gana tādu lietu, kuras ir vērts kārtīgi sagremot un apdomāt nevis skatīties tikai fonā kā kārtējo seriālu garlaicības kliedēšanai. Man patīk galvenā varoņa, it kā ārpus kadra, komunikācija ar skatītāju, izskaidrojot notiekošo. Tas šķiet ļoti veiksmīgi uztaisīts un rada iespaidu it kā pats būtu klāt - it kā kāds draugs tevi būtu uzaicinājis uz ballīti, kurā nevienu nepazīsti un stāstītu tev par viesiem.


House of Cards
link9 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 16th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]