koks - November 28th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 28th, 2017

[Nov. 28th, 2017|07:49 pm]
Tīra dienas epifānijas...

Šodien prasās daudz kafijas. Un ar īru viskija sīrupu.

Beidzot ieradās jaunās tumbas, paklausoties dažas ikdienā klausītās dziesmas likās, ka esmu bijis kādu laiciņu puskurls.

Tikai tagad, kad esmu iepazinies ar vairākiem vecāku paaudžu izpildītājiem saprotu cik izteikti Lana Del Rey apvieno veco mūziku ar jauno. Tā apvienošana ar jauno gan reizēm nav diez ko tīkama, it īpaši jaunajā albumā.

Nopirku 2 Summoning albumus, viņi to ir pelnījuši.

Jaunais Shining albums arī ir pre-orderā.

Nē, es neesmu saņēmis algu.
linkpost comment

[Nov. 28th, 2017|07:58 pm]
Daudzas atmiņas pēdējās nedēļas "soundtrekā". Dažas tikai nesen kā norimušas.

last.fm
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]