koks - November 20th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 20th, 2017

[Nov. 20th, 2017|04:26 pm]
50 shades of Grey. Vemstīdamies un ar pauzēm, gluži kā taisot rentgenu pie zobārsta, man tomēr izdevās noskatīties šo Mrs Teilores-Džonsones veikumu vismaz līdz pusei. Для общего мировоззрение, kā sacīt. Kā jau gaidīts - pilnīga popsa. Greja atveidotājs (es nezinu kā bija grāmatā, bet skatoties uz tēlu filmā kā tādu) galīgi neiederīgs un neatbilstošs sava tēla sagaidāmajam psiholoģiskajam portretam. Samāksloti un nedabiski dialogi. Vienīgie momenti, kas mani uzmundrināja kaut cik paskatīties filmu un paskatīties par ko ir runa - tēma, pievilcīga galvenā varone un interese kā šī ideja tiks izspēlēta.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 20th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]